1397/5/15

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری حسابان (1) پایۀ یازدهم رشتۀ ریاضی و فیزیک | فصل چهارم: درس 1- رادیان

حسابان (1) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: درس 1: رادیان
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

زاویهٔ ${{105}^{{}^\circ }}$ بر حسب رادیان کدام است؟