1397/6/15

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 5 ریاضی دهم | درس اول: مفهوم تابع و بازنمایی های آن

ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی بهمن
شامل مباحث:
فصل 5: تابع
درس 1: مفهوم تابع و بازنمایی‌های آن
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 15 شهریور 97
  

اگر $f=\left\{ (1,2),(2,1),(3,0),(0,-1) \right\}$ و $f(f(k))=-1$ باشد، مقدار $f(k-1)$ کدام است؟