1397/6/15

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 5 ریاضی دهم | درس اول: مفهوم تابع و بازنمایی های آن

ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 5: تابع
درس 1: مفهوم تابع و بازنمایی‌های آن
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 1397/6/15
  

با توجه به نمودار پیکانی شکل زیر، کدام  تابع درست است؟