{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

اقتصاد (تا سال 99) 1399/02/21

آزمون مجازی بخش دوم اقتصاد دهم انسانی | نهادهای پولی و مالی

دوره دوم متوسطه- نظری دهم ادبیات و علوم انسانی اقتصاد (تا سال 99) دی
شامل مباحث:
بخش 2: نهادهای پولی و مالی
فصل 1: پول
فصل 2: بانک
فصل 3: بازار سرمایه
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 20 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون مجازی بخش دوم اقتصاد دهم انسانی | نهادهای پولی و مالی
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 21 اردیبهشت 1399
  

با توجه به اطلاعات به دست آمده از چند کشور و شاخص‌های مربوط به آن‌ها مندرج در کتاب درسی، گزینهٔ کامل‌کنندهٔ اطلاعات، به‌ترتیب حروف، کدام است؟