1395/7/10

آزمون تستی فصل 2 علوم تجربی پایه هشتم | تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه مهر
شامل مباحث: فصل 2: تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 10 مهر 95
  

با توجه به آزمایش کوه آتشفشان (آمونیوم دی‌کرومات) کدام جمله درست نیست ؟