1395/7/10

آزمون تستی فصل دوم علوم تجربی پایه هشتم | تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 2: تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام مورد جزء موارد لازم برای سوختن (مثلث آتش) نیست؟