1397/7/2

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فارسی (1) دهم همه رشته‌ها | درس 17: سپیده دم

فارسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 8: ادبیات جهان
درس 17: سپیده دم
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در کدام گزینه همه کلمات هم خانواده نیستند؟