1395/11/20

آزمون تستی فصل 9 علوم تجربی نهم | ماشین ها

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل نهم: ماشین‌ها
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در مجموعه ماشين مقابل اگر طناب قرقره را با سرعت 6 متر بر ثانیه بكشيم پس از 5 ثانيه فاصله‌ی جسم از زمين چه مقدار تغيير می‌كند؟