1399/10/25

آزمون مجازی عربی نهم | درس 6: تَغْييرُ الْحَياةِ

عربی نهم دوره اول متوسطه بهمن
شامل مباحث: درس 6: تَغْييرُ الْحَياةِ
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

 كدام عبارت نادرست است؟