{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

هندسه (3) 1397/08/23

آزمون جمع‌بندی پایانی فصل اول هندسه (3) دوازدهم | فصل 1: ماتریس ها و کاربردها

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی هندسه (3) آذر
شامل مباحث:
فصل 1: ماتریس و کاربردها
درس 1: ماتریس و اعمال روی ماتریس‌ها
درس 2: وارون ماتریس و دترمینان
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 45 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون جمع‌بندی پایانی فصل اول هندسه (3) دوازدهم | فصل 1: ماتریس ها و کاربردها
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: تست جمع‌بندی
بروزرسانی شده در 23 آبان 1397
  

در تساوی $\begin{bmatrix}
   x & 1  \\ 
 \end{bmatrix}
 \begin{bmatrix}
   1 & 0  \\ 
   -2 & -3  \\ 
 \end{bmatrix}
 \begin{bmatrix}
   x  \\ 
   1  \\ 
 \end{bmatrix}=0$ مقدار X را بیابید.