1397/8/23

آزمون جمع‌بندی پایانی فصل اول هندسه (3) دوازدهم | فصل 1: ماتریس ها و کاربردها

هندسه (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 1: ماتریس و کاربردها
درس 1: ماتریس و اعمال روی ماتریس‌ها
درس 2: وارون ماتریس و دترمینان
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 1397/8/23
  

اگر $A=\left[ \begin{matrix}
   1 & 1  \\
   3 & 2  \\
\end{matrix} \right]$ و ${{({{A}^{2}})}^{-1}}=aA-bI$ باشد، حاصل $ab$ کدام است؟