1398/1/16

تست آمادگی کنکور سراسری فصل 6 (درس 12 و 13) فارسی دوازدهم | ادبیات حماسی (نمونه دوم)

فارسی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث:
فصل 6: ادبیات حماسی
درس 12: گذر سیاوش از آتش
درس 13: خوانِ هشتم
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل