1397/6/15

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 4 ریاضی دهم | درس اول: معادلۀ درجۀ دوم و روش های مختلف حل آن

ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 4: معادله‌ها و نامعادله‌ها
درس 1: معادلۀ درجه دوم و روش‌های مختلف حل آن
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 1397/6/15
  

اگر $b\lt0 \lt a$ و $|a|\gt |b|$ آنگاه حاصل عبارت $|a+b|+|a|+|b|$ برابر کدام است؟