1397/6/15

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 5 ریاضی دهم | درس دوم: دامنه و برد توابع

ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی بهمن
شامل مباحث:
فصل 5: تابع
درس 2: دامنه و برد توابع
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 15 شهریور 97
  

در تابع $f(x)=\frac{\sqrt x}{x+1}$ ، مقدار $f(4)-f(9)$ برابر کدام است؟