1397/10/29

تست کنکور سراسری فارسی (3) دوازدهم | درس 16: کباب غاز

فارسی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی فروردین
شامل مباحث: درس 16: کباب غاز
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 29 دی 97
  

معنای همۀ واژه‌ها «تماماً» درست است، به‌جز: ............................