1397/6/6

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری دین و زندگی (2) پایۀ یازدهم رشته‌ انسانی و معارف | درس 16: عزت نفس

دین و زندگی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث: درس 16: عزّت نفس
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

از دیدگاه امام علی (ع) شرط رسیدن به عزت و سربلندی ...... معرّفی شده و بر اساس آیات و احادیث «احساس حضور در پیشگاه خداوند» ....... عزّت نفس است.