1397/7/8

سوالات چهارگزینه‌ای علوم تجربی چهارم ابتدائی | آمادگی برای آزمون نوبت اول: درس 1 تا 7

علوم تجربی چهارم دبستان
شامل مباحث:
درس 1: زنگ علوم
درس 2: مخلوط‌ها در زندگی
درس 3: انرژی نیاز هر روز ما
درس 4: انرژی الکتریکی
درس 5: گرما و ماده
درس 6: سنگ‌ها
درس 7: آهن‌ربا در زندگی
  تعداد سوالات: 50
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

دليل كمتر باد کردن لاستيک ماشين‌ها در فصل‌های گرم سال چيست؟