1397/12/1

تست آمادگی مرحله دوم آزمون پیشرفت تحصیلی: ادبیات فارسی نهم | درس 1 تا 12

فارسی و نگارش نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
ستایش
فصل 1: زیبایی آفرینش
فصل 2: شکفتن
فصل 3: سبک زندگی
فصل 4: نام‌ها و یادها
فصل 5: اسلام و انقلاب اسلامی
درس 12: پیام‌آور رحمت
  تعداد سوالات: 50
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در بیت «ستودن نداند کس او را چو هست          میان بندگی را ببایدت بست »،  چو به چه معنی است؟