{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1401/08/25

آزمونک تستی آنلاین ارزش مکانی عددهای چهار رقمی

دبستان سوم ریاضی آبان
شامل مباحث: درس 2: ارزش مکانی
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 25 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمونک تستی آنلاین ارزش مکانی عددهای چهار رقمی
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 25 آبان 1401
  

جدول ارزش مکانی برای مکعب‌های روبه‌رو کدام است؟