1396/6/2

آزمون تستی ریاضی پنجم دبستان | فصل 7: احتمال

ریاضی پنجم دبستان اردیبهشت
شامل مباحث: فصل 7: آمار و احتمال
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 2 شهریور 96
  

در یک کلاس 30 نفری، 10 نفر نمره 17 و 20 نفر نمره 20 گرفتند، معدل کلاس چند است؟