{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1395/06/30

آزمون تستی فصل 1 ریاضی نهم | درس اول: معرفی مجموعه

دوره اول متوسطه نهم ریاضی مهر
شامل مباحث:
فصل 1: مجموعه‌ها
درس 1: معرفی مجموعه
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 30 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون تستی فصل 1 ریاضی نهم | درس اول: معرفی مجموعه
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 30 شهریور 1395
  

تعداد اعضای مجموعه زیر چقدر است؟

$A=\{a,b,\{c,d\},\{a\},\{e,f,g\}\}$