1396/7/27

سوالات آمادگی کنکور سراسری هندسه (2) پایۀ یازدهم رشتۀ علوم ریاضی - فصل اول: دایره (درس 1- مفاهیم اولیه و زاویه‌ها در دایره)

هندسه (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 1: دایره
درس 1: مفاهیم اولیه و زاویه‌ها در دایره
  تعداد سوالات: 18
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در شکل مقابل، O مرکز دایره است. مقدار x کدام است؟