{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی (3) 1399/12/5

آزمون مجازی ریاضی (3) دوازدهم تجربی | فصل 6: هندسه (سری 1)

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی ریاضی (3) فروردین
شامل مباحث:
فصل 6: هندسه
درس 1: تفکر تجسمی و آشنایی با مقاطع مخروطی
درس 2: دایره
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: سخت
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 80 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون مجازی ریاضی (3) دوازدهم تجربی | فصل 6: هندسه (سری 1)
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 5 اسفند 1399