1397/9/13

تست کنکور فصل 3 ریاضی و آمار (1) دهم انسانی و معارف | درس 1: مفهوم تابع

ریاضی و آمار (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث:
فصل 2: تابع
درس 1: مفهوم تابع
  تعداد سوالات: 14
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل