1398/11/16

سوالات آزمون تستی فصل چهارم مطالعات اجتماعی نهم | ساکنان سیاره زمین (درس 7 و 8)

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
درس 7: جمعیت جهان
درس 8: جهان نابرابر
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

برای پی بردن به وضع آموزش در کشورها، معیارهای مختلفی را بررسی می‌کنند. همۀ گزینه‌های یکی از این معیارها را نشان می‌دهند به جز .....