{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زمین شناسی 1399/09/9

آزمون تکوینی فصل 1 هماهنگ زمین شناسی یازدهم | ناحیه قروه: آذر 99

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زمین شناسی آبان
شامل مباحث: فصل 1: آفرینش کیهان و تکوین زمین
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 30 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون تکوینی فصل 1 هماهنگ زمین شناسی یازدهم | ناحیه قروه: آذر 99
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 9 آذر 1399
  

زمان گردش هر سیاره به دور خورشید، با افزایش فاصله از خورشید ...................... می‌یابد.