1397/8/5

تست کنکور سراسری فصل 1 شیمی (3) دوازدهم | واکنش شوینده های خورنده

شیمی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 1: مولکول‌ها در خدمت تندرستی
5-1) واکنش شوینده‌های خورنده (ص 30 تا 36)
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل