1396/2/12

آزمون تستی فصل 12 علوم تجربی پایه هشتم | سنگ‌ها

علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 12: سنگ‌ها
  تعداد سوالات: 22
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

كدام گزينه در مورد آبرفت و زمين‌های آبرفتی نادرست است؟

نقش پرزهای روده کوچک چیست؟
توسط فاطمه فریدنیا در 17 خرداد
ارتباط معنایی بین واژگان
توسط GHAZAL ZK در 17 خرداد
نابرابری اعداد توان دار
توسط سورنا متین پور در 17 خرداد
اسمز چیست؟
توسط سید حسین حسینی در 17 خرداد