1397/11/19

تست کنکور سراسری فصل 3 شیمی (3) دوازدهم | چینش یون ها در جامد یونی

شیمی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: 3-3) چینش یون‌ها در جامد یونی (ص 77 تا 81)
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام مطلب درباره‌ی جامدهای یونی نادرست است؟