1397/8/23

آزمون جمع‌بندی پایانی فصل دوم هندسه (3) دوازدهم | فصل 2: آشنایی با مقاطع مخروطی

هندسه (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 2: آشنایی با مقاطع مخروطی
درس 1: آشنایی با مقاطع مخروطی و مکان هندسی
درس 2: دایره
درس 3: بیضی و سهمی
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 1397/8/23
  

مکان هندسی مرکز دایره‌هایی که بر دو خط متقاطع $d$ و ${d}'$ که با یکدیگر زاویهٔ $53$ درجه می‌سازند، مماس باشند کدام است؟