1397/8/23

آزمون جمع‌بندی پایانی فصل دوم هندسه (3) دوازدهم | فصل 2: آشنایی با مقاطع مخروطی

هندسه (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 2: آشنایی با مقاطع مخروطی
درس 1: آشنایی با مقاطع مخروطی و مکان هندسی
درس 2: دایره
درس 3: بیضی و سهمی
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 1397/8/23
  

به ازای کدام مقدار $k$ کانون سهمی $2{{x}^{2}}-6y-2kx={{k}^{2}}$ روی نیمساز ناحیهٔ دوم قرار دارد؟