1398/1/17

تست کنکور فیزیک دوازدهم رشته علوم ریاضی | فصل 4: برهم کنش های موج | بازتاب موج

فیزیک (3) ریاضی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: 4-1 بازتاب موج
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

مطابق شکل، شخصی در نقطهٔ $A$ بین دو دیوار بلند ایستاده است و در همان نقطه ترقه‌ای را منفجر می‌کند. اگر این شخص دو پژواک متوالی با فاصلهٔ زمانی 0/5 ثانیه از یک‌دیگر دریافت کند و تندی انتشار صوت در هوا برابر $340\frac{m}{s}$ باشد، فاصلهٔ شخص از دیوار (1) چند متر است؟