1397/7/1

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فارسی (1) دهم همه رشته‌ها | درس 11: خاک آزادگان

فارسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 5: ادبیات انقلاب اسلامی
درس 11: خاک آزادگان
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

بیت «کنون رود خلق است، دریای جوشان  /  همه خوشه خشم شد خرمن من» بر کدام گزینه تاکید بیشتری دارد؟