1397/9/30

آزمون آزمایشی مرحله اول پیشرفت تحصیلی حسابان دوازدهم |‌ فصل 1 تا 3

حسابان (2) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 1: تابع
فصل 2: مثلثات
فصل 3: حدهای نامتناهی- حد در بی‌نهایت
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر $f(x)=\frac{({{m}^{2}}-1){{x}^{4}}+(2m+3){{x}^{3}}+2{{x}^{2}}-1}{mx+5}$ و ${{\lim }_{x\to \pm \infty }}f(x)=-\infty $ باشد، مقدار $m$ کدام است؟