1396/2/6

آزمون تستی درس 13 فارسی ششم دبستان | عمر گران مایه

فارسی و نگارش ششم دبستان
شامل مباحث: درس 13: درس آزاد (فرهنگ بومی 2)
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل