1395/12/17

آزمون تستی فصل 6 ریاضی نهم | درس 1: معادلۀ خط

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 1: معادله خط
  تعداد سوالات: 14
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

خط $x+3y-1=0$ از نقطه‌ی $\left[ \begin{matrix}   2a+1  \\   1-a   \\\end{matrix} \right]$ می‌گذرد. مقدار $a$ کدام است؟