1397/5/22

آزمون تستی ریاضی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی ویژۀ آمادگی کنکور سراسری | فصل ششم: حد و پیوستگی (درس 2: محاسبۀ حد توابع)

ریاضی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل ششم- حد و پیوستگی
درس 2: محاسبه حد توابع
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

حاصل $\underset{x\to 2}{\mathop{\lim }}\,\frac{{{x}^{3}}+x-1}{{{x}^{2}}-4}$ کدام است؟