1397/5/22

آزمون تستی ریاضی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی ویژۀ آمادگی کنکور سراسری | فصل ششم: حد و پیوستگی (درس 2: محاسبۀ حد توابع)

ریاضی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی اسفند
شامل مباحث:
فصل ششم- حد و پیوستگی
درس 2: محاسبه حد توابع
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 22 مرداد 97
  

مقدار حد زیر کدام گزینه است؟