{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

1400/04/17

آزمون مجازی فصل 1: دنیای زنده (گفتار ۱ و ۲ و ۳)

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی مهر
شامل مباحث: فصل 1: دنیای زنده
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 25 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 17 تیر 1400
  

کدام گزینه در مورد جانداران درست نیست؟

تعداد تست: 2237
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان