1395/8/12

آزمون تستی درس 4 منطق پایه دهم (ویژه داوطلبان کنکور 98) رشته ادبیات و علوم انسانی | اقسام ذاتی و عرضی

منطق دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل