1396/1/27

آزمون تستی فصل 8 ریاضی نهم | درس 2: حجم هرم و مخروط

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 2: حجم هرم و مخروط
  تعداد سوالات: 14
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

چه تعداد از عبارت‌های زیر صحیح است؟

* درجه‌ی عبارت $-3ax^3+5a^3x^2b+4a^7$ نسبت به متغیرهای $x$ و $a$ برابر 5 است.

* عبارت $\frac{6}{y}-y^2$ گویا است.

* اگر $a \gt 0$ و $b \lt 0$ آنگاه، $ab \lt ab^2$.

* اگر ارتفاع مخروطی را دو برابر کنیم، حجم آن نیز دو برابر می‌شود.