1396/1/27

آزمون تستی فصل 8 ریاضی نهم | درس 2: حجم هرم و مخروط

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 2: حجم هرم و مخروط
  تعداد سوالات: 14
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

بزرگ‌ترین هرمی که می‌تواند به‌طور کامل در یک استخر به طول 20 متر و عرض 12 متر و عمق 4 متر ساخته شود را در نظر بگیرید. حداکثر چه تعداد هرم با حجم این هرم می‌توان درون این استخر ساخت؟