1396/1/27

آزمون تستی فصل 8 ریاضی نهم | درس 2: حجم هرم و مخروط

ریاضی نهم دوره اول متوسطه فروردین
شامل مباحث: درس 2: حجم هرم و مخروط
  تعداد سوالات: 14
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 27 فروردین 96
  

حجم هرم مربع القاعده ای به اضلاع قاعده a و ارتفاع b کدام است؟