{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1401/05/18

کاربرگ مجازی ریاضی کلاس سوم ابتدائی | فصل 7 (درس 3: نمودار دایره ای)

دبستان سوم ریاضی اسفند
شامل مباحث: درس 3: نمودار دایره‌ای
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 30 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

کاربرگ مجازی ریاضی کلاس سوم ابتدائی | فصل 7 (درس 3: نمودار دایره ای)
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 18 مرداد 1401
  

در یک مدرسه تعداد دانش آموزان کلاس پنجم 20 نفر، تعداد دانش آموزان کلاس چهارم 10 نفر، تعداد دانش آموزان کلاس سوم 10 نفر، تعداد دانش آموزان کلاس دوم 5 نفر و تعداد دانش آموزان کلاس اول 5 نفر هستند. کدام نمودار تعداد دانش آموزان را به درستی نشان می‌دهد؟