1398/9/20

آزمون آنلاین فصل دوم : رفتار اتم ها با یکدیگر

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 2: رفتار اتم‌ها با یکدیگر
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

با توجه به مدل اتمی بور، عنصرهای $_4Be ,_{14}Si$ به ترتیب، به کدام ستون ( گروه)  از جدول تناوبی تعلق دارند؟