1397/10/17

آزمون هندسه (3) دوازدهم ریاضی | فصل 1: ماتریس و کاربردها

هندسه (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 1: ماتریس و کاربردها
درس 1: ماتریس و اعمال روی ماتریس‌ها
درس 2: وارون ماتریس و دترمینان
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1397/10/17
  

اگر دترمینان $\left| \begin{matrix}
   6 & 3x & 2x  \\
   3x & 2x & 6  \\
   2x & 6 & 3x  \\
\end{matrix} \right|=D$ باشد، حاصل $\left| \begin{matrix}
   {{x}^{2}} & {{x}^{2}} & 6  \\
   9 & 2x & 9  \\
   3x & 4 & 4  \\
\end{matrix} \right|$ کدام است؟