{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

شیمی (2) 1397/04/21

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری شیمی (2) یازدهم رشتۀ تجربی و ریاضی | فصل سوم: درس 3-3-پلی استرها، الکل‌ها و اسیدها

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی شیمی (2) فروردین
شامل مباحث: قسمت 3: پلی‌استرها، الکل‌ها و اسیدها
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 30 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری شیمی (2) یازدهم رشتۀ تجربی و ریاضی | فصل سوم: درس 3-3-پلی استرها، الکل‌ها و اسیدها
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 21 تیر 1397
  

چند مورد از جملات زیر درست است؟

الف) عنصری با عدد اتمی 29 می‌تواند کاتیون +2 و +3 ایجاد کند.

ب) استیرن می‌تواند در‌ واکنش پلیمری شدن شرکت کند.

ج) در تمامی واکنش‌های پلیمری شدن باید ماده‌ی اولیه دو گروه عاملی در ساختار خود داشته باشد.

د) هر عنصری که در لایه‌ی ظرفیت خود 8 الکترون دارد به آرایش گاز نجیب رسیده است.