1397/8/27

آزمون تستی جامعه شناسی (3) دوازدهم انسانی | درس 1 و 2 (تا صفحه 12)

جامعه شناسی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی آبان
شامل مباحث:
درس 1: ذخیرۀ دانشی
درس 2: علوم اجتماعی
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 27 آبان 97
  

در رابطه با علوم اجتماعی کدام گزینه درست خواهد بود؟