{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی سال 1399 داخل کشور | ماده درسی زبان و ادبیات فارسی

دوره دوم متوسطه- نظری کنکور سراسری علوم ریاضی زبان و ادبیات فارسی
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 18 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی سال 1399 داخل کشور | ماده درسی زبان و ادبیات فارسی
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: کنکور سراسری
ثبت شده در 16 خرداد 1400