{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

حسابان (2) 1397/10/15

آزمون حسابان (2) | فصل 1 و 2 (تا پایان درس 1)

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی حسابان (2) آبان
شامل مباحث:
فصل 1: تابع
درس 1: تبدیل نمودار توابع
درس 2: تابع درجه سوم، توابع یکنوا و بخش‌پذیری و تقسیم
فصل 2: مثلثات
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 30 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون حسابان (2) | فصل 1 و 2 (تا پایان درس 1)
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: تست جمع‌بندی
ثبت شده در 15 دی 1397
  

مقادیر a و b را چنان بیابید که عبارت $p(x) = {x^3} - ax + b$ بر $(x - 2)$ بخش پذیر باشد و باقیمانده تقسیم آن بر $x + 1$ برابر 3 باشد.