1395/6/27

آزمون آغازین ورودی پایه هشتم به نهم (80 سؤال تستی)

جامع دروس نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 115
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

پرسش و پاسخ در کدام گزینه صحیح است؟