1395/10/7

آزمون تستی درس 9 قرآن نهم

قرآن نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 9: سوره تغابن و ملک، هَیهات مِنَّاالِذّلَّة
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1395/10/7
  

در کدام گزینه، کلمه «مِن» به صورت «در» معنا می شود؟