1395/10/7

آزمون تستی درس 9 قرآن نهم

قرآن نهم دوره اول متوسطه اسفند
شامل مباحث: درس 9: سوره تغابن و ملک، هَیهات مِنَّاالِذّلَّة
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 7 دی 95
  

خداوند برای اهل تقوا، راه نجات از مشکلات قرار می دهد، این موضوع درکدام گزینه آمده است؟