{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

شیمی (3) 1401/11/28

سوالات تستی شیمی دوازدهم | اسیدها و بازها و رسانایی الکتریکی و درجه یونش اسیدها

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی شیمی (3) آبان
شامل مباحث: قسمت 3: اسیدها و بازها و رسانایی الکتریکی و درجه یونش اسیدها
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 60 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

سوالات تستی شیمی دوازدهم | اسیدها و بازها و رسانایی الکتریکی و درجه یونش اسیدها
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 28 بهمن 1401
  

اگر اسیدی در آب کاتیون هیدروژن تولید کند، قطعاً .......