1395/8/9

آزمون تستی درس هشتم عربی نهم :حِوارُ بَینَ الزّائرُ وَ سائِقِ سَیّارَةِ الْأُجْرَةِ

عربی نهم دوره اول متوسطه اسفند
شامل مباحث: درس 8: حِوارٌ بَينَ الزّائِرِ وَ سائِقِ سَيّارَةِ الْأ‏جْرَةِ
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 9 آبان 95
  

ترجمه ی لغات « مُکَرَّم – تَعالَ – اِدخال – کُنتُ اَشتَغِلُ » به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟