1398/4/21

سوالات چهارگزینه ای فصل 5 ریاضی دوازدهم تجربی | کاربرد مشتق

ریاضی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: فصل 5: کاربرد مشتق
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

فاصله نقاط ماکسیمم و مینیمم تابع $y={{x}^{3}}-3x$ چقدر است؟