{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1397/11/2

آزمون چهارگزینه‌ای فصل 2 ریاضی سوم ابتدائی | عددهای چهار رقمی

دبستان سوم ریاضی آبان
شامل مباحث: فصل 2: عددهای چهار رقمی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: ساده
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 30 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون چهارگزینه‌ای فصل 2 ریاضی سوم ابتدائی | عددهای چهار رقمی
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: تست جمع‌بندی
ثبت شده در 2 بهمن 1397
  

با رقم‌های 2 و 3 و 4 چند عدد سه رقمی می‌توان نوشت؟ (بدون تکرار رقم‌ها)